BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2019.AK

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  na działce o  nr 202/7 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”,   Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

Data powstania: poniedziałek, 17 cze 2019 13:02
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2019 13:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lip 2019 10:46
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 784 razy