BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Pisz, dnia 20-12-2004 r.


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603/

- Położenie nieruchomości - Pilchy , gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do zagospodarowania bez prawa
wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych z
zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora
/N- 964m2/
- Numer działki - /część/ 207/10
- Powierzchnia działki - 964 m2,
- Numer KW - 13707
- Cena rocznego czynszu dzierżawnego - 259,-zł + 22% VAT ,


1. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 31.12.2005r.
.2.Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Działka nr 207/10 położona jest w obszarze chronionego
krajobrazu puszczy i jezior piskich.
3. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej .
4. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do dnia 30 września 2005r.
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP S.A. O)Pisz lub w kasie tut. Urzędu.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
21 grudnia 2004r. do dnia 10 stycznia 2005r.
Data powstania: poniedziałek, 20 gru 2004 14:03
Data opublikowania: poniedziałek, 20 gru 2004 16:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 sty 2005 08:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1528 razy