BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pisz, dnia 16-12-2004r
ZPN-7331/II/60/04

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm./ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 16-12-2004r wpłynął wniosek:
Gminy Pisz
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi na działkach położonych w obrębie wsi Hejdyk i Ciesina, gm. Pisz, zasilanej z hydroforni we wsi Karpa, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 20.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 20 gru 2004 14:15
Data opublikowania: poniedziałek, 20 gru 2004 16:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 sty 2005 08:26
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1672 razy