BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.8.2019.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm./ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:


 


Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, głównym punktem zasilania i magazynem energii (z możliwością dzielenia inwestycji na etapy lub budowania w całości) na działkach o nr 4/4, 5/3, 53, 54/4 w obrębie Babrosty,  nr 105/3 w obrębie Jagodne,  nr 198/2 w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.


 


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.


 


 


Informację o decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  –  zakładka „Centrum Informacji o Środowisku” w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.bip.pisz.hi.pl.


 

Data powstania: czwartek, 1 sie 2019 11:27
Data opublikowania: piątek, 2 sie 2019 07:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sie 2019 07:54
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 665 razy