BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.23.2019.TP

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

         Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed zakończeniem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV na działkach o nr geodezyjnych 125, 127/131, 127/132, 127/133, 127/134, 127/135, 127/136, 127/137, 127/138, 127/139, 127/140, 127/141, 127/142, 127/143, 127/144, 127/145, 127/146, 127/147, 127/148, 127/149, 127/150, 127/151, 127/152, 127/154, 127/156, 127/157, 127/158, 127/170, 127/172, 127/173, 127/174 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz, miejscowość Kociołek Szlachecki, o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi ww. postępowania.

            Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój Nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

Data powstania: środa, 14 sie 2019 11:50
Data opublikowania: środa, 14 sie 2019 14:04
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 775 razy