BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.10.2017.TP

Obwieszczenie o postanowieniu

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu której występuje Pan Leszek Otapowicz, reprezentujący PPiRIK ”INKOM” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok z dnia 13.08.2019 r., o sprostowanie oczywistej omyłki w treści decyzji Burmistrza Pisza Nr 10/17 z dnia 25.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                                                                                                                                                             postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Burmistrza Pisza Nr 10/17 z dnia 25.09.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15 kV typu PAS o długości około 91 m, linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV typu AsXSn o długości około 1323 m,  słupów elektroenergetycznych, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia oraz podziemnej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu TAKXs o długości około 520 m na działkach o nr:

-  226/6, 226/9, 503/4, 505 położonych w obrębie Uściany, gmina Pisz, 

-  40, 45, 2245/2, 46, 6/1, 50/6, 5, 50/7, 50/1, 50/4, 50/5, 55/9, 55/8, 8/11, 11/2, 8/38, 8/8, 8/9, 

   8/41, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/7, 55/5, 55/3 położonych w obrębie Wielki Las, gmina  

   Pisz,

-  2276/5, 507/2 położonych w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz,

 

 w następujący sposób:

  1. W podstawie decyzji wyrazy brzmią :

  „(…) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2017 r.:

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13

15-950 Białystok

z upoważnienia której działa firma

PPiRIK „INKOM” Spółka z o.o. w Białymstoku

ul. Sobieskiego 12

15-014 Białystok ”

 

a powinny brzmieć:

„(…) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2017 r.:

PGE Dystrybucja S.A. siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

z upoważnienia której działa

Pan Leszek Otapowicz, reprezentujący

PPiRIK ”INKOM” Spółka z o.o. w Białymstoku

ul. Sobieskiego 12

15-014 Białystok ”.

 

                                                                                                                                                      Uzasadnienie

W dniu 25.09.2017r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, w imieniu której występuje Pan Leszek Otapowicz, reprezentujący PPiRIK ”INKOM” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 10/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia SN – 15 kV typu PAS o długości około 91 m, linii napowietrznej niskiego napięcia nN 0,4 kV typu AsXSn o długości około 1323 m,  słupów elektroenergetycznych, słupowej stacji transformatorowej SN/nN (15/0,4 kV) wraz ze złączami kablowymi niskiego napięcia oraz podziemnej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV typu TAKXs o długości około 520 m na działkach o nr:

-  226/6, 226/9, 503/4, 505 położonych w obrębie Uściany, gmina Pisz, 

-  40, 45, 2245/2, 46, 6/1, 50/6, 5, 50/7, 50/1, 50/4, 50/5, 55/9, 55/8, 8/11, 11/2, 8/38, 8/8, 8/9, 

   8/41, 55/14, 55/15, 55/16, 55/17, 55/18, 55/7, 55/5, 55/3 położonych w obrębie Wielki Las, gmina 

   Pisz,

-  2276/5, 507/2 położonych w obrębie Pogobie Tylne, gmina Pisz,

 

W podstawie decyzji omyłkowo wpisano wnioskodawcę tj. PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, z upoważnienia której działa firma PPiRIK „INKOM” Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok, a powinno być PGE Dystrybucja S.A. siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, z upoważnienia której działa Pan Leszek Otapowicz, reprezentujący PPiRIK ”INKOM” Spółka z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok.

 

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak w osnowie niniejszego postanowienia.

    Pouczenie

      Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie. 

Data powstania: środa, 21 sie 2019 10:44
Data opublikowania: czwartek, 22 sie 2019 08:44
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 769 razy