BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Czerniewskiego,
-Numer działki – część 1030/5,
-Numer KW – 12302,
-Powierzchnia nieruchomości - 20 m2,
-Opis nieruchomości-teren zabudowany schodami,
-Roczna wysokość czynszu – 5 zł/m2 oraz 22 % podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2006 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy wielorodzinnej wolnostojącej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku.
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO PB S.A. O/Pisz lub w kasie Urzędu.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 22 grudnia 2004 r.
do dnia 12 stycznia 2005 r.
Data powstania: środa, 22 gru 2004 11:59
Data opublikowania: środa, 22 gru 2004 13:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 sty 2005 07:18
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1529 razy