BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.3.2019.TP

Obwieszczenie o postanowieniu

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 25.09.2019r. na podstawie art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm. /,wydał

 

POSTANOWIENIE

 

 

o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz- Ruciane – Nida, na linię kablową 15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV na działkach o nr geodezyjnych 82/1, 81/12, 36, 37/10, 37/3, 37/7, 37/6, 34/4, 34/3, 34/6, 34/8, 34/31, 40, 34/12, 34/14, 34/16, 34/20, 27/7, 27/6, 27/11, 27/10, 27/17, 27/22, 27/23, 41, 39/1, 27/14, 24/48, 24/49, 5, 39/2, 24/41, 24/24, 24/23, 24/51, 20/2, 18/12, 17/5 położonych w obrębie Pisz 2 oraz na działkach o nr geodezyjnych 1379/3, 1237/2, 238, 239, 1240, 555/4, 2/45 położonych w obrębie Snopki, gm. Pisz. 

 

 

Z treścią ww. postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

Data powstania: czwartek, 26 wrz 2019 08:54
Data opublikowania: poniedziałek, 30 wrz 2019 11:31
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 780 razy