BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o wyborze oferty

OGLOSZENIE O WYBORZE OFERTY
w procedurze zamówienia publicznego na utrzymanie zieleńców miejskich części miasta położonej na wschód od rzeki Pisy
w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2007r.


Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26.10.2004 r., w przedmiocie zamówienia:
„Świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni”, w wyznaczonym terminie zostały złożone 2 oferty na zadanie nr 4 nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 3, 12 – 200 Pisz, za cenę – 28 824 zł brutto.
Data powstania: czwartek, 23 gru 2004 12:51
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2004 12:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 gru 2004 08:52
Opublikował(a): Henryk Skrodzki
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1670 razy