BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o wyborze oferty

wybór
OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY
w procedurze zamówienia publicznego na utrzymanie parków miejskich o powierzchni ogólnej 41 762 m2


Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26.10.2004 r., w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni”, w wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty na zadanie nr 3 nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Usługową ATUT Jan Kulesza ul. Kościuszki 5/28 12 - 200 Pisz, za cenę – 160867,22 zł brutto.
Data powstania: czwartek, 23 gru 2004 13:04
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2004 13:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 gru 2004 08:53
Opublikował(a): Henryk Skrodzki
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1758 razy