BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze oferty

wybór

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY
w procedurze zamówienia publicznego na utrzymanie cmentarzy komunalnych o powierzchni ogólnej 29 300 m2


Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26.10.2004 r., w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymanie terenów zieleni”, w wyznaczonym terminie zostały złożone 2 oferty na zadanie nr 5 nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Olsztyńska 3, 12 – 200 Pisz, za cenę – 32 927 zł brutto.
Data powstania: czwartek, 23 gru 2004 13:17
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2004 13:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 gru 2004 08:54
Opublikował(a): Henryk Skrodzki
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1712 razy