BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 22-12-2004r
ZPN-7331/II/61/04

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 17-12-2004r wpłynął wniosek :
Gminy Pisz
ul. Gizewiusza 5
12-200 Pisz

Dotyczący :
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na:
1. – Przebudowie sieci oświetleniowej i energetycznej na kablowe
- Przebudowie sieci deszczowej z określeniem zlewni
- Przebudowie ciągów komunikacji pieszej i drogowej i budowie parkingów
na terenie obejmującym : Plac Daszyńskiego
Plac przy ul. Wyzwolenia
Plac „ za kinem”
2. zmianie organizacji ruchu na Placu Daszyńskiego

na terenie nieruchomości obejmujących działki o nr geodezyjnych: 424/14, 422/13, 431, 183, 406/3, 406/1, 262/2, 410/9, 411/4, 411/3, 412, 415, 414/14, 418, 419/2, 419/1, 420/15, 420/16, 417, 403/9, 403/10.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 24 gru 2004 09:27
Data opublikowania: piątek, 24 gru 2004 11:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 sty 2005 16:38
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1606 razy