BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ostatecznej
Pisz, dn. 27.12.2004r
ZPN-7331/II/49/04

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 20-12-2004r r. na wniosek:

Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
ul. Klementowskiego 2
12 – 200 Pisz

została wydana decyzja nr 49/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej teren działki o numerze geodezyjnym 200, położonej w Piszu, przy ul. Klementowskiego, dla inwestycji polegającej na:
dobudowie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym oraz stołówki z zapleczem kuchennym do istniejącego budynku szkolnego, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.


Data powstania: poniedziałek, 27 gru 2004 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 27 gru 2004 13:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 sty 2005 11:24
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1705 razy