BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Pisz, dn. 27.12.2004r
ZPN-7331/II/46/04

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 23-12-2004r r. na wniosek:

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Jagodne 22

została wydana decyzja nr 44/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
budowy rurociągu kanalizacji sanitarnej z rur PVC D=200 mm i 160 mm na działkach o numerach ewidencyjnych 1147/25, 1147/28, 1147/14, 1439, 1445, położonych w Piszu, przy ul. Warszawskiej, na terenie byłego Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.

Data powstania: wtorek, 28 gru 2004 14:45
Data opublikowania: wtorek, 28 gru 2004 15:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 sty 2005 11:23
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1793 razy