BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.13.2019.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie pomiędzy ulicami Słubicką, Pisańskiego i Wołodyjowskiego w Piszu”.

Data powstania: środa, 4 gru 2019 08:52
Data opublikowania: środa, 4 gru 2019 08:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 gru 2019 08:37
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 623 razy