BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Jeglin, gmina Pisz,
Numer działki – 63/4,
Numer KW – OL1P/00013737/3,
Powierzchnia nieruchomości – 5050 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                            
Roczna wysokość czynszu – 252,00 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2055r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurkiego Nr 63 poz. 920 z dnia 25 maja 2005r. , położona jest na obszarze użytków rolnych z przewagą trwałych użytków zielonych.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11.12.2019r. do dnia 01.01.2020r.

Data powstania: środa, 11 gru 2019 10:20
Data opublikowania: środa, 11 gru 2019 11:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2020 07:32
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 399 razy