BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości – obręb Liski, gmina Pisz,
-Numer działki – cz. 17/1,
-Numer KW – OL1P/00019565/8,
-Powierzchnia nieruchomości – 5000 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
- Roczna wysokość czynszu – 250 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem L-MN, U – stanowiącym teren zabudowy mieszanej: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2019 r. do dnia 10 stycznia 2020 r.

Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 07:04
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 11:52
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 476 razy