BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 30-12-2004r

ZPN-7331/II/63/04

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 17-12-2004r wpłynął wniosek :
Pana Jacka Jankowskiego
zam. Stare Uściany 4
12-200 Pisz

Dotyczący :
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii kablowej SN, budowie kablowej linii nn oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działce o numerze geodezyjnym 94, położonej w obrębie wsi Uściany Stare gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: czwartek, 30 gru 2004 13:25
Data opublikowania: czwartek, 30 gru 2004 14:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sty 2005 08:34
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1687 razy