BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – Rakowo Piskie,
Numery działek – 16/6 i 16/7,
Numer KW – OL1P/0003585/9,
Powierzchnia nieruchomości – 4092 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                            

Czynsz za cały okres dzierżawy  – 200,00 zł.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy zagrodowej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.04.2020r. do dnia 18.05.2020r.

 

Data powstania: poniedziałek, 27 kwi 2020 08:18
Data opublikowania: poniedziałek, 27 kwi 2020 11:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 maj 2020 08:35
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 288 razy