BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz.6/3,
Numer KW – OL1P/00022144/5,
Powierzchnia nieruchomości – 200 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 200,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2020 roku.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 63, poz. 1235 z dnia 22 kwietnia 2008r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 26 US – ogólnodostępne inwestycje celu publicznego o funkcji sportowo rekreacyjnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2020r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 06.05.2020r. do dnia 27.05.2020r.

Data powstania: środa, 6 maj 2020 07:57
Data opublikowania: czwartek, 7 maj 2020 07:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 maj 2020 07:43
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 330 razy