BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.5.2020.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku

o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  na działkach o  nr 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 117/6, 86 w obrębie Trzonki, gmina Pisz”.

 

Data powstania: środa, 23 wrz 2020 11:35
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2020 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 paź 2020 07:17
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 387 razy