BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – obręb Łupki, gmina Pisz,
Numer działki – 148/7,
Numer KW – OL1P/00026047/3,
Powierzchnia nieruchomości – 1509 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                                             
Roczna wysokość czynszu – 75,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr L/633/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 611 z dnia 30 marca 2011 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 47.UO - teren usług oświaty i wychowania.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.10.2020r. do dnia 22.10.2020r.

 

Data powstania: czwartek, 1 paź 2020 13:36
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2020 08:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 paź 2020 08:36
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 428 razy