BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Suwalska,
Numer działki – cz. 1874/11,
Numer KW – OL1P/00037513/1,
Powierzchnia nieruchomości – 1365 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
Roczna wysokość czynszu – 682,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.10.2020r. do dnia 02.11.2020r.

 

Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2020 07:41
Data opublikowania: środa, 14 paź 2020 07:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lis 2020 13:22
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 445 razy