BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.7.2019.AK

Zawiadamia się,  że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm. /  przed zakończeniem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”, Burmistrz Pisza poinformował strony postępowania,  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie.

Data powstania: czwartek, 15 paź 2020 11:19
Data opublikowania: czwartek, 15 paź 2020 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 paź 2020 08:36
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 381 razy