BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm/,

Położenie nieruchomości – Pisz, Al. Turystów,
Numer działki – cz. 17/7,
Numer KW – OL1P/00013027/3,
Powierzchnia nieruchomości – 35600 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                                              
Roczna wysokość czynszu – 1200,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami: C-26ZP, C-27ZP, C-28ZP – tereny projektowanej promenady, C-31U, C-32U, C-33U – tereny projektowanej zabudowy usługowej oraz C-48KDL – teren projektowanej drogi lokalnej.  
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 04.10.2020r. do dnia 25.11.2020r.

 

Data powstania: środa, 4 lis 2020 12:41
Data opublikowania: środa, 4 lis 2020 13:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lis 2020 09:43
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 157 razy