BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Nidzka,
Numer działki – cz.137/2,
Numer KW – OL1P/00019197/7,
Powierzchnia nieruchomości – 11,20 m²,
Opis nieruchomości – teren pod budynkiem gospodarczym,
Roczna wysokość czynszu – 89,60 zł + 22 % VAT. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni nieuporządkowanej i zabudowy jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06.11.2020r. do dnia 27.11.2020r.

 

Data powstania: piątek, 6 lis 2020 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lis 2020 08:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 lis 2020 13:20
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 175 razy