BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.),

INFORMUJĘ 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew  z działek nr: 226/8 i 2262/14  położonych w obrębie geodezyjnym Uściany.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu,  ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.ekoportal.gov.pl

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy
ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2020 13:23
Data opublikowania: wtorek, 1 gru 2020 14:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 gru 2020 07:42
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Elżbieta Sadłowska
Artykuł był czytany: 207 razy