BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzewZgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pisz podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie umieszczono dane o wniosku o wycinkę 2 szt. drzew suchych (topola, jarzębina) z działki nr 391/1, położonej w Piszu przy ul.Klementowskiego.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, pokój nr 57.
Ewentualne uwagi czy wnioski proszę kierować na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń - UGiM w Piszu oraz umieszczono na stronie internetowej od dnia 13.08.2003 r. do dnia 02.09.2003 r.
Data powstania: wtorek, 12 sie 2003 14:39
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2003 14:44
Data przejścia do archiwum: środa, 3 wrz 2003 07:20
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Zbigniew Wdowiarski
Artykuł był czytany: 1990 razy