BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.7.2019.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020r.  poz. 256 z późn. zm./, wydał:

 

decyzję o umorzeniu postępowania

dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 564/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz”,  gdyż wnioskodawca wycofał wniosek.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 1 kwi 2021 10:04
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2021 11:45
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 kwi 2021 10:28
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 333 razy