BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla mieszkańców gminy Pisz

dotycząca taryf za wodę i ścieki.

Gmina Pisz, działając na podstawie art. 24e ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 z późn.zm.) ogłasza na terenie Gminy Pisz, na okres 3 lat, nowe taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy zatwierdzone zostały Decyzją Nr BI.RZT.70.58.2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Skan niniejszej decyzji oraz tabele z wielkościami cen i stawek opłat w załączeniu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 maj 2021 08:17
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2021 08:38
Opublikował(a): Maciej Cwalina
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 124 razy