BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – obręb Łupki, gmina Pisz,
Numer działki –  148/7
Numer KW – OL1P/00026047/3,
Powierzchnia nieruchomości –  1509 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 75,00 zł. 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr L/633/10 Ray Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 611 z dnia 30 marca 2011 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 47.UO – teren usług oświaty i wychowania. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r.

Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2021 11:41
Data opublikowania: poniedziałek, 10 maj 2021 12:04
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 100 razy