BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kominiarska,
Numer działki –  cz. 87,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości –  500 m²,
Opis nieruchomości – teren użytkowany jako ogródek z możliwością składowania drewna, 
Roczna wysokość czynszu – 375,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz, stanowi obszar użytków zielonych. Położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Data powstania: środa, 9 cze 2021 10:52
Data opublikowania: środa, 9 cze 2021 11:57
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 148 razy