BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dnia 04-02-2005r
ZPN-7331/II/3/05

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm/ oraz art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 02-02-2005r wpłynął wniosek :
Firmy Eltel Networks Olsztyn S.A.
Gutkowo 81D
11-041 Olsztyn

Dotyczący :
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz kablowej linii nn 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych: 216, 240, 170, 223/3, 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/17, 75/18, 75/19, 75/20, 75/21, 75/22, położonych w obrębie wsi Pilchy, gm. Pisz

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 7 lut 2005 14:32
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lut 2005 15:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2005 09:05
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2220 razy