BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki – część 495/2,
-Numer KW – 12764,
-Powierzchnia nieruchomości -2 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod ustawioną reklamą,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy– 600 zł oraz 22% podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2005 r.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren na rozbudowę cmentarza, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005 r. konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 3 lutego 2005 r. do dnia 24 lutego 2005 r.

Data powstania: wtorek, 8 lut 2005 08:53
Data opublikowania: wtorek, 8 lut 2005 11:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2005 01:43
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2016 razy