BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2, ul. Wąglicka,
Numer działki – cz. 148/42,
Numer KW – OL1P/000013026/6,
Powierzchnia nieruchomości – 2394 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 120,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.09.2021r. do dnia 05.10.2021r.

 

Data powstania: wtorek, 14 wrz 2021 12:04
Data opublikowania: wtorek, 14 wrz 2021 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 6 paź 2021 07:54
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 61 razy