BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 26/108,
Numer KW – OL1P/00026502/1,
Powierzchnia nieruchomości – 400 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na powiększenie działki ogrodowej oznaczonej nr 26/4,                                                                                                                        

Roczna wysokość czynszu – 200,00 zł. 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren rolniczej przestrzeni prodkukcyjnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.10.2021 r. do dnia 04.11.2021 r.

 

Data powstania: czwartek, 14 paź 2021 08:12
Data opublikowania: czwartek, 14 paź 2021 09:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lis 2021 08:41
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 97 razy