BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.2.11.2021.AK

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Pisza zawiadamia, że zwrócił się z prośbami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Giżycku

o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa drogi od ulicy Wąglickiej w Piszu do miejscowości Wąglik w gminie Pisz”

Data powstania: środa, 20 paź 2021 10:54
Data opublikowania: środa, 20 paź 2021 11:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 lis 2021 07:52
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 230 razy