BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. St. Staszica,
-Numer działki-część 123,
-Numer KW-13027,
-Powierzchnia nieruchomości-20 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod hangarem (boks nr 9),
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy- 100 zł + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do 31.12.2005r. w drodze bezprzetargowej dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce hangaru.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem według ustaleń studium stanowi teren pod różne formy turystyki i położona jest w obszarze gdzie brak jest planu miejscowego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2005r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 lutego 2005 roku do dnia 10 marca 2005 roku.
Data powstania: czwartek, 17 lut 2005 12:22
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2005 14:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2005 09:08
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1916 razy