BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Pisz, dn. 21.02.2005r
ZPN-7331/II/51/04/05

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
Zawiadamiam
że w dniu 21-02-2005 r. na wniosek:

Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego
Zygmunt Jurewicz
ul. Jagiełły 7/19
11-500 Giżycko

Została wydana decyzja nr 51/04/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:
Budowy napowietrznej linii energetycznej wraz z przyłączem napowietrznym na działkach o numerach geodezyjnych 97/4, 99/4, 105/1, 115/, położonych w obrębie wsi Pogobie Średnie, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5. w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pok. Nr 61.
Data powstania: wtorek, 22 lut 2005 08:05
Data opublikowania: wtorek, 22 lut 2005 10:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2005 16:06
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2011 razy