BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XL Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 MARCA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Pisza.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia współpracy między Gminą Pisz (Rzeczpospolita Polska) a Rejonem Nesterov (Federacja Rosyjska).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia współpracy między Gminą Pisz (Rzeczpospolita Polska) a Rejonem Woronowo (Republika Białorusi).
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

                                                                                                                  Edmund Lipnicki

 

Data powstania: środa, 9 mar 2022 09:53
Data opublikowania: środa, 9 mar 2022 09:59
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 357 razy