BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.),


Położenie nieruchomości – obręb Turośl,
Numery działek – 54/1, 54/2, 54/3, 55/3,
Numery KW – OL1P/ 00013680/8 dla dz. nr 55/3 oraz OL1P/00007305/1 dla dz. nr 54/1, 54/2, 54/3
Powierzchnia nieruchomości –  14243 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 720 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem 8F/UR – tereny składów, usług i rzemiosła, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 14 marca 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2022 r.

Data powstania: wtorek, 15 mar 2022 12:24
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2022 14:10
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 285 razy