BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLI Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 MARCA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pisz na lata 2022-2024.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Pisz.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Pisz.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części Alei Turystów w miejscowości Pisz, gmina Pisz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie miasta Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca handlu prowadzonego w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu tego handlu.
 16. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                           Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 24 mar 2022 07:35
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2022 07:53
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 454 razy