BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)


Położenie nieruchomości – Pisz 1, ul. Wołodyjowskiego,
Numer działki –  cz. 1886/2,
Numer KW – OL1P/00022912/0,
Powierzchnia nieruchomości –  120 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowana na poprawę warunków zagospodarowania dz. nr 1459/74, 
Roczna wysokość czynszu – 72,00 zł + 23% VAT. 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr  XLI/435/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części miasta Pisz położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1KP – teren parkingu. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 kwietnia 2022 r. do dnia 19 maja 2022 r.

Data powstania: piątek, 29 kwi 2022 07:28
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2022 12:42
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 235 razy