BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy i Miasta Pisz ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 4 lipca 2002r. w parkach miejskich na terenie miasta Pisz. Etap II - sadzenie drzew z bryłą korzeniową w wieku 10-15 lat i krzewów.
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 4 lipca 2002r. w parkach miejskich na terenie miasta Pisz. Etap II - sadzenie drzew z bryłą korzeniową w wieku 10-15 lat i krzewów.

Termin realizacji zamówienia od 25 września 2003r. do 24 października 2003r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój 20.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy i Miasta Pisz, ul. Gizewiusza 5, pok. 20 do dnia 18 września 2003r. do godz. 10.00.

Kryteria oceny: cena – 100%.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Małgorzata Borak, tel. (0-87) 4235210 wew. 129, pok. 20 w godz. 8.00-15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 września 2003 r. o godz. 10.00 w pok. 20.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zmianami ), oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data powstania: czwartek, 28 sie 2003 13:17
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2003 13:34
Data edycji: piątek, 12 wrz 2003 17:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 wrz 2003 13:30
Opublikował(a): Małgorzata Borak
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1807 razy
Ilość edycji: 1