BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

XLV Sesja

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25 MAJA 2022 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLIII/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XLIV/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Piszu.
 5. Informacja Burmistrza Pisza z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu wraz z informacją o stanie porządku
  i bezpieczeństwa publicznego za 2021 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Pisz za rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2022-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty.
 20. Informacja o udzielonych odpowiedziach na złożone interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                       Edmund Lipnicki

Data powstania: czwartek, 19 maj 2022 12:04
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2022 12:08
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Małgorzata Dykty
Artykuł był czytany: 449 razy