BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pisz złożone za rok 2021

1. Barański Jarosław Witold - Prezes Administrator Sp. z o.o. w Piszu

2. Dębska Bożena Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Liskach

3. Gentek Marcin - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

4. Kalinowska Krystyna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hejdyku

5. Karpińska Dorota - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu

6. Karwowska Aneta Agnieszka - Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

7. Leniec Leszek Jerzy - Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

8. Leszczyńska-Zarzecka Katarzyna - p.o. Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej "Wieża" w Piszu

9. Maksimowicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Piszu

10. Malinowska Bożena - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeżach

11. Milewska Barbara - Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

12. Milewski Szymon - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

13. Sawicka Katarzyna - Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

14. Skrzyńska Halina - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

15. Sobiech Katarzyna - Dyrektor Piskiego Domu Kultury w Piszu

16. Świetlicka Elwira - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

17. Walinowicz Karol - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

18. Werra Szymon Jan - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

19. Wyszyńska Małgorzata - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Piszu

20. Zduńczyk Urszula Bożena - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu

21. Zielińska Krystiana Joanna - Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, Świadczeń i Usług w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piszu

Pliki do pobrania: