BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.2.2020.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

BURMISTRZ PISZA zawiadamia, że w dniu 12.07.2022r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Pisza o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.01.2022r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu hotelowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną, na bazie byłego ośrodka wypoczynkowego, na działce o nr 2/1  w obrębie Kocioł Duży oraz na części działki o nr 1026/5 obręb Pilchy- jezioro Roś, w miejscowości Rybitwy,  gmina Pisz”

Zmiana decyzji polega na zmianie nazwy planowanej inwestycji na nazwę: „Budowa, odbudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów usługowych (zamieszkania zbiorowego) o funkcji hotelowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i techniczną na bazie byłego ośrodka wypoczynkowego na działce o nr 2/1  w obrębie Kocioł Duży oraz na części działki o nr 1026/5 obręb Pilchy- jezioro Roś, w miejscowości Rybitwy,  gmina Pisz” oraz zmianie parametrów planowanej inwestycji zgodnie z załączą kartą informacyjną przedsięwzięcia.

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm. /, zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
    w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatycznym
Data powstania: czwartek, 14 lip 2022 10:06
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2022 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 sie 2022 09:18
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 102 razy