BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, Pl. Daszyńskiego,
Numer działki – cz. 414/14,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 50 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na prowadzenie działalności gospodarczej (cele rekreacyjne),
Roczna wysokość czynszu – 100 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
  2. W/w nieruchomość zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzoną Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 17KX – ciąg pieszy.
  3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 05.08.2022r. do dnia 26.08.2022r.

 

Data powstania: piątek, 5 sie 2022 08:31
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2022 09:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2022 11:50
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 282 razy