BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm./
-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna
-Numer działki 1137/6
-Numer KW-13022
-Powierzchnia nieruchomości-23m2,
-Opis nieruchomości-teren pod garaże
murowanym,
-Roczna wysokość czynszu- 2,40zł/1m2 + 22% VAT.
1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia do dnia 31.12.2005 r.
2.Grunt przeznaczony jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej dla właściciela
usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
3.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz stanowi teren budownictwa garażowego.
4.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku,
na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu Nr 53-10204753-101300609 w PKO PB S.A. O/Pisz
lub w kasie Urzędu.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 28 sierpnia 2003 roku
do dnia 17 września 2003 roku.
Data powstania: piątek, 29 sie 2003 10:56
Data opublikowania: poniedziałek, 1 wrz 2003 08:52
Data przejścia do archiwum: sobota, 6 wrz 2003 23:50
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1621 razy