BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Stare Guty, Kocioł Duży)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.),

a)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty
      - Numer działki – cz. 18/2
      - Numer KW – OL1P/ 00029669/0
      - Powierzchnia nieruchomości –  24 000 m2,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod  strzelnicę
      - Przeznaczenie nieruchomości -  nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu
        zagospodarowania przestrzennego.
b)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Kocioł Duży 
      - Numer działki – 65/1
      - Numer KW – OL1P/ 00013736/6
      - Powierzchnia nieruchomości –8 200m²,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod  strzelnicę
      - Przeznaczenie nieruchomości -  nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu
        zagospodarowania przestrzennego. 
c)  - Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Kocioł Duży 
      - Numer działki – 65/4
      - Numer KW – OL1P/ 00014282/5
      - Powierzchnia nieruchomości – 34 300 m²,
      - Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod  strzelnicę
      - Przeznaczenie nieruchomości -  nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu
        zagospodarowania przestrzennego.
        
Roczna wysokość czynszu – 2.500,00 zł + 23% podatku VAT
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. Czynsz za wydzierżawione tereny należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 sierpnia 2022 r. do dnia    2  września 2022 r.

Data powstania: wtorek, 16 sie 2022 14:27
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2022 09:48
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 208 razy